آقای روحانی!خسته شدیم از مصاحبه های علیه یکدیگر در ورزش!

سلام خدمت دوستان عزیز

امروز برای چندین بار از وزارت نشینان ورزش خواندم که همچنان ساز ناکوکشان با مربی تیم ملی فوتبال را کوک میکنند.کی روش خوب یا بدش بماند برای اهل فن که بارها درباره او وعملکردش صحبت کرده اند واما یک نفر به وزارت ورزش بگوید در این مدت کوتاه فعالیتتان کاری کردید که از ورزش و ورزشی بیزار شدیم فوتبال که جای خود دارد...فوتبال وتیم ملی و لیگ برتر و پرسپولیس و استقلال را به قهقرا برده اید و خودتان هم مصاحبه پشت مصاحبه له وعلیه این وآن میکنید.یک روز میگویید کی  روش خوب است وبه فوتبال ملی کمک کرده و یک روز دیگر کس دیگری از مجموعه مطبوعتان مصاحبه میکند که مربیان خارجی کمکی به فوتبال ملی نمیکنند ودرد فوتبال را مربیان داخلی می دانند!مربی داخلی هم که نیامده همه چیز را آورار میکنید بر سرش!!

اگر کی روش مربی خوبی است که اجاز بدهید کارش را انجام بدهد وحمایتش کنید ونه اینکه یکی به نعل و یکی به میخ بشود سیاستتان!

یک روز حرف از خصوصی سازی سرخابی ها میزنید و هشت خان که هیچ،هشتاد خان را برای واگذاری سرخابی ها قرار می دهید و بعد از چند دور مزایده های ناموفق!(که دلایلش بماند)خروجی اش می شود مصوبه هیئت دولت مبنی بر عدم خصوصی سازی که خلاف مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی است!یعنی خلاف" قانون"!

برای انتخاب هیئت مدیره سرخابی ها هم که قصه ی هزارو یک شب می سرایید و نتیجه هم میشود تضعیف سرخابی ها!

اضافه کنید به این ها دخالت در تمام فدراسیون ها از جودو گرفته تا....

هیهات از این تدبیرهای بی تدبیر!

آقایان اینها همه توهین به جامعه ورزش است والبته توهین به مردم شریف ایران!

آقای رئیس جمهور!به احترام همین مردمی که شما را بعنوان رئیس جمهور منتخب راهی پاستور کرد فکری به حال ورزش،خصوصا فوتبال بکنید!تا بجای استیضاح وزیر برای حل مشکلات شاهد حل مشکلات و آرامش جامعه ورزش ،خصوصا هواداران بیشمار فوتبال باشیم.آقای روحانی!خسته شدیم از مصاحبه های علیه یکدیگر در ورزش!

/ 0 نظر / 54 بازدید