بعد از توافق لوزان!

مذاکرات هسته ای که گویا در لوزان از خط پایان گذشت همچو مذاکرات ژنو و وین تبعات و واکنش های مابعدی را به همراه دارد و پرداختن به گذشته از حوصله این نوشتار خارج است و خیلی هم قصد نقد لوزان را ندارم که کارشناسان وتحلیلگران زحمت این مهم را کشیده ومیکشند.اما آنچه قصد نوشتارش را کردم گذری بر برخی واکنش ها(بخوانید هیاهو)بعد از توافق لوزان است!

تشکر وخسته نباشید به تیم مذاکره کننده که مذاکرات سخت وطولانی داشته اند. امیدواریم که همجون گذشته بعد از گذشت چند ماه پشت قاب تلویزیون قرار نگیرند و نقدهایی که امروز میشود و اشکالاتی که گرفته میشود و تیم مذاکره کننده واردشان نمی داند ،بیایند وبگویند که خب حالا که آب ها از آسیاب افتاد بله!اشکالات وارد است!امیدواریم از عزت واستقلال مردم وانقلاب اسلامی دفاع کرده باشندوخطوط قرمز نظام رعایت شده باشد!

اول میخواهم جواب عده ای ذوق زده را بدهم که توافق لوزان را شق القمر وحاصل کلیدهای طلایی شیخ دیپل...مات و کارکشته ترین فرد تاریخ دیپلماسی!!! می دانند ودر شبکه های اجتماعی مینویسند که تاکتیک هایش در دانشگاه های بزرگ دنیا باید تدریس شود.اما ننوشتند که این حاصل زحمات تیم های مذاکره کننده ی قبلی است که با زحمات تیم فعلی ان شاالله با حفظ عزت واستقلال به ثمر بنشیند.درحالی که مذاکرات جز با رهبری های حکیمانه امام خامنه ای امکان پذیر نبود وایشان بودند که با تبیین چند باره خطوط قرمزنظام مسیر را برای مذاکره کنندگان روشن می کردند.

بگذریم که حرف در این موضوع زیاد است و اما دوم تعجب می کنم از عده ای فرا ذوق زده که درگیر و دار رفت وآمدهای مقامات خارجی از گابریل آلمانی گرفته تا خبرهایی که درباره آمدن فابیوس و موگرینی به گوش میرسد و البته نشست های هیئت های تجار خارجی در کشورمان که بیشتر به یک فضای تبلیغاتی رسانه های شباهت دارد و ایجاد یک فضای روانی،بعضا از سر ذوقِ بیش از حد میگویند همه ی مشکلات حل شد و چرخ اقتصاد شروع به حرکت کرد وبه زودی به سرعت نور میرسد!مشکلات اشتغال حل شد و چه وچه وچه.....از اینکه همه ی مشکلات حل بشود همه خوشحال میشویم اما بیشتر این مشکلات به دورن بر می گردد نه به بیرون ومذاکرات وتحریم ها و.....بله بی تاثیر نبوده ونیستند اما درصد قابل توجهی از مشکلات به داخل برمی گردد.آیا تا قبل از مذاکرات ما سرمایه وسرمایه گذار در کشورمان نداشتیم؟آیا نمی توانستیم تولید کار کنیم؟آیا نمی توانستی به جای تولید رانت در واردات به بخش تولید داخلی توجه کنیم؟آیا نمی توانستیم مسیر سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران داخلی تسهیل کنیم تا تولید اشتغال شود؟آیا نمی توانستیم سرمایه گذاران را تشویق کنیم تا بجای سرمایه گذاری در واردات ،به تولید بپردازند تا ضمن تولید شغل از محصولات باکیفیت داخلی بهره ببریم واز خروج میلیاردها دلار ارز از کشور جلوگیری کنیم؟وهزاران سوال دیگر که حاکی از وجود عمده مشکلات در داخل است که بعضا حلشان هم خیلی سخت و زمان بر نیست ولی چون منافع عده ای با حل این مشکلات به خطر می افتد،نمی شود که نمی شود.

واما در حرف آخر با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که انتظار می رود فارغ از هیاهو ها و تبلیغات رسانه ای وبدور از فشارها وجناح بندی های سیاسی ،فقط وفقط با درنظر گرفتن خطوط قرمز نظام که قطعا در بر دارنده مصالح نظام نیز می باشد به بررسی "برجام"بپردازند وذره ای از عزت و استقلال کشور کوتاه نیایند.چرا که مردم ما همواره ثابت کردند پای عزت و استقلالشان محکم واستوار ایستاده ومی ایستندوظلم وزور را هرگز برنمی تابند وهمواره یاور ومدافع مظلوم ودشمن ظلم واستکبارند.

/ 0 نظر / 56 بازدید